Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”. Nagroda...
Województwo Łódzkie – Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, organizuje wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo...
W terminie 15-16 lipca 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu...
Stowarzyszenie LGD “Kraina Rawki” przygotowało propozycje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach LSR LGD...
Fundacja KONTRA/BANDA zaprasza dzieci w wieku 7 – 13 lat do udziału w dwutygodniowych, bezpłatnych...
Zakończyliśmy drugi w tym roku nabór wniosków w ramach działania Granty Krainy Rawki. Z dziewięciu...
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków PROW...
W dniu 16.06.2020 r. w Regnowie odbyło się Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie otworzył Prezes...