"Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - organizacja warsztatów" to operacja własna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" realizowana w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt jest odpowiedzią na problem wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju – zbyt mała ilość wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców. W ramach realizacji operacji zostaną zorganizowane wyjazdowe warsztaty zielarskie oraz cykl warsztatów rękodzieła na terenie gmin członkowskich LGD „Kraina Rawki”.

Cele projektu:

Zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki" poprzez organizację cyklu warsztatów rozwijających ich pasje.

Czas realizacji:

kwiecień 2022 - grudzień 2022

Budżet projektu:

Planowane koszty wynoszą 50 209,57 zł, z czego LGD otrzyma dofinansowanie w wysokości 45 000,00 zł

Zadania w ramach projektu:

1. Warsztaty zielarstwa w Ziołowym Zakątku w Korycinach pod okiem Mirosława Angielczyka.

2. Warsztaty rękodzieła na terenie gmin członkowskich:

  • warsztaty garncarskie wraz ze szkliwieniem – 2 szt.;
  • warsztaty tworzenie naczyń z lastryka – 3 szt.;
  • warsztaty z kosmetyków naturalnych – 2 szt.;
  • warsztat z tkania – 2 szt.
Tablica Operacja wlasna-2022
Warsztaty garncarskie w Gminie Regnów poprowadził Pan Bogdan Ignaczak, gościła nas Gminna Biblioteka Publiczna w...
Dnia 25.06.2022 w świetlicy wiejskiej w Mroczkowicach odbyły się warsztaty tkackie i wzięło w nich...
Zapraszamy na ostatnie warsztaty rękodzieła w ramach operacji własnej pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina...