Wspomagamy rozwój obszarów wiejskich.

Prowadzimy działania na rzecz mieszkańców.

Dysponujemy środkami potrzebnymi na rozwój.

Tłumaczymy zawiłości i rozwiewamy wątpliwości.

Aktualności

Zapisz się na nasz newsletter, żeby być na bieżąco informowanym o ważnych dla regionu datach i wydarzeniach.

Zapisz się na nasz newsletter, żeby nie przeoczyć ważnych dla regionu dat.

POPRAWIAMY JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH

Misja
Stowarzyszenia

Koncentrujemy się na długofalowych i trwałych rozwiązaniach. Z naszą pomocą jakość życia lokalnych społeczności może się znacznie polepszyć!

Społeczność

Realizujemy działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców. Wspomagamy rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych.

 

Promocja Regionu

Wykorzystując lokalne zasoby kulturowe i historyczne oraz lokalne produkty i usługi promujemy nasz region pod względem turystycznym i inwestycyjnym.

Wyrównywanie Szans

Jednym z naszych priorytetów jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup defaworyzowanych poprzez podejmowanie działań na rzecz dzieci, młodzieży i osób powyżej 50 roku życia.