Operacje własne LGD (OW) to projekty, w których beneficjentem i realizatorem jest LGD. Operacje własne to operacje kluczowe dla osiągnięcia celów LSR, służące dobru ogółu, które są realizowane samodzielnie przez LGD i które nie spotkały się z zainteresowaniem innych wnioskodawców.

W związku z umieszczeniem w dniu 30 maja 2023 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna...
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Informacja o...
W związku z umieszczeniem w dniu 26 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna...
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Informacja o...
W związku z umieszczeniem w dniu 30 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna...
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Informacja o...