„Żyj z pasją w Krainie Rawki – organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców LGD” to operacja własna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" realizowana w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt jest odpowiedzią na problem wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju – zbyt mała ilość wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców. W ramach realizacji operacji zostanie zorganizowany wyjazd warsztatowo integracyjny, wizyty studyjne, kurs tańca oraz cykl warsztatów rękodzieła na terenie gmin członkowskich LGD „Kraina Rawki”.

Cele projektu:

Integracja i zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez organizację wydarzeń aktywizujących i integrujących.

Czas realizacji:

Kwiecień - grudzień 2023 r.

Budżet projektu:

Planowane koszty wynoszą 89 900,00 zł,

Zadania w ramach projektu:

I.  Organizacja wyjazdu warsztatowo-integracyjnego „Magiczne Podlasie” mającego na celu aktywizację mieszkańców

II. Organizacja warsztatów rozwijających pasje mieszkańców

  1. Warsztaty taneczne z tańca użytkowego „Social dance”
  2. Warsztaty rękodzieła na terenie gmin członkowskich:
  • warsztat florystyczny „Las w słoiku” -1 szt.
  • warsztat florystyczny „Flower box” -1 szt.
  • warsztaty kosmetyczne – 2 szt.
  • warsztaty rzeźbienia owoców i warzyw „Carving” – 2 szt.
  • warsztaty plecionkarskie – 2 szt.
  • warsztat farbiarski „Druk stemplami ceramicznymi” – 1 szt.

III. Tematyczna Kraina Rawki - poznawanie dobrych praktyk z obszaru LGD, tj wizyty studyjne:

  • Galeria Lawendówka w Ossie (gmina Biała Rawska) oraz Wioska Dębowa (gmina Rawa Mazowiecka)
  • Winnica „Braci Petrasz” w Lisnej oraz „Zagroda ziołowa Ewy i Jurka”, ( gmina Kowiesy)
Zapraszamy serdecznie na warsztaty farbiarskie „Druk stemplami ceramicznymi” które poprowadzi pracownia koloru Dzikie barwy. Podczas...
Zapraszamy serdecznie na warsztaty kosmetyków naturalnych „Słodycze kosmetyczne”, które  poprowadzi Pani Adriana Sadkiewicz Podczas warsztatów...