„Żyj z pasją w Krainie Rawki – organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców LGD” to operacja własna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" realizowana w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt jest odpowiedzią na problem wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju – zbyt mała ilość wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców. W ramach realizacji operacji zostanie zorganizowany wyjazd warsztatowo integracyjny, wizyty studyjne, kurs tańca oraz cykl warsztatów rękodzieła na terenie gmin członkowskich LGD „Kraina Rawki”.

Cele projektu:

Integracja i zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez organizację wydarzeń aktywizujących i integrujących.

Czas realizacji:

Kwiecień - grudzień 2023 r.

Budżet projektu:

Planowane koszty wynoszą 89 900,00 zł,

Zadania w ramach projektu:

I.  Organizacja wyjazdu warsztatowo-integracyjnego „Magiczne Podlasie” mającego na celu aktywizację mieszkańców

II. Organizacja warsztatów rozwijających pasje mieszkańców

  1. Warsztaty taneczne z tańca użytkowego „Social dance”
  2. Warsztaty rękodzieła na terenie gmin członkowskich:
  • warsztat florystyczny „Las w słoiku” -1 szt.
  • warsztat florystyczny „Flower box” -1 szt.
  • warsztaty kosmetyczne – 2 szt.
  • warsztaty rzeźbienia owoców i warzyw „Carving” – 2 szt.
  • warsztaty plecionkarskie – 2 szt.
  • warsztat farbiarski „Druk stemplami ceramicznymi” – 1 szt.

III. Tematyczna Kraina Rawki - poznawanie dobrych praktyk z obszaru LGD, tj wizyty studyjne:

  • Galeria Lawendówka w Ossie (gmina Biała Rawska) oraz Wioska Dębowa (gmina Rawa Mazowiecka)
  • Winnica „Braci Petrasz” w Lisnej oraz „Zagroda ziołowa Ewy i Jurka”, ( gmina Kowiesy)