Za nami rewelacyjny wyjazd studyjny na Podlasie! W ramach projektu współpracy pn. „Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich” (PLiAT) odwiedziliśmy atrakcje turystyczne i producentów produktów lokalnych z terenu działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”.

Wyjazd odbył się w dniach 20-23 maja 2024 roku i wzięło w nim udział 40 osób. Uczestnikami byli przedstawiciele LGD, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji lokalnych zajmujących się promocją obszarów wiejskich w zakresie lokalnych produktów, dziedzictwa kulturowo-historycznego i walorów turystycznych.

W ramach projektu chcieliśmy pokazać mieszkańcom obszaru LGD możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie promocji turystyki oraz produkcji i sprzedaży produktów lokalnych. Obszar LGD "Tygiel Doliny Bugu" został wybrany ze względu na ciekawą ofertę  turystyczną, która została wypracowana przez prężnie działające ze sobą instytucje i przedsiębiorstwa. To miejsce, w którym można zobaczyć jak dobra współpraca, realnie wpływa na rozwój turystyki w regionie.

Naszą wizytę rozpoczęliśmy w Drohiczynie, gdzie przywitała nas Urszula Wołosińska ze Stowarzyszenia "LGD - Tygiel Doliny Bugu". Pierwszym punktem wizyt była Restauracji Zamkowa, gdzie poznaliśmy właścicielkę Panią Teresę Nazarczuk, która w swojej restauracji serwuje lokalne dania takie jak zguby, kartacze czy babki ziemniaczane. Właścicielka restauracji, opowiadała o swojej pracy, w której dba się o jakość potraw i tradycyjne przepisy.

Z Drohiczyna udaliśmy się do miejscowości Wierzchuca Nagórna, gdzie spotkaliśmy się z Panią Roksaną Chrzęstowską właścicielką firmy „Łąki i Pola”, która otrzymała dofinansowanie w ramach podejmowania działalności. Dzięki otrzymanym środkom powstała nowoczesna stodoła na przyjęcia. Pani Roksana opowiedziała o realizacji inwestycji oraz swojej działalności, następnie wzięliśmy udział w warsztatach ekodekoracji, uczestnicy mogli ozdobić drewniane plastry metodą decupage i pirografii – wypalaniem w drewnie. Po warsztatach pojechaliśmy do Putkowic Nadolnych, gdzie razem z Panią Bożeną Renda – Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, odwiedziliśmy świetlice środowiskową i klub seniora, oraz Środowiskowy Dom Samopomocy – projekt realizowany ze środków LGD w ramach EFS-RLKS. Pani Bożena opowiedziała o szerokich działaniach ośrodka i planach na przyszłość.

Kolejnym punktem naszej wizyty była prezentacja projektu turystycznego w ramach rozwijania działalności gospodarczej PROW 2014-2020. Pani Agnieszka Wojtkowska – Prezes LGD opowiedziała nam o  firmie „Port nad Bugiem” która w ramach rozwoju zakupiła meleksy. Mieliśmy okazję zwiedzać miasto i poznać jego historię. I takim nietypowym spacerem zakończyliśmy pierwszy dzień naszej wizyty.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od wizyty w najważniejszym miejscu kultu religijnego wyznawców prawosławia w Polsce. Grabarka znajduje się na Podlaskim Szlaku Sakralnym utworzonym przez LGD w ramach projektu współpracy. O burzliwej historii klasztoru opowiedział nam Pan Marcin Korniluk - dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacja.

Z Góry Grabarki udaliśmy się do Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej w Mielniku, gdzie spotkaliśmy się z Michałem Baranowskim - Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.  Pan Michał opowiedział nam o działaniach GOKSiR, a Pani Karolina o zgromadzonych eksponatach w muzeum. Wśród nich znajduje się łódź dłubanka z XII wieku, wykonana z jednego kawałka pnia dębowego, która została znaleziona na rzece Bug przez mieszkańca Gminy Mielnik. W ramach wizyty weszliśmy na Górę Rowską oraz na Taras Widokowy nad Kopalnią Kredy.

Kolejnym punktem była wizyta w gospodarstwie agroturystycznym „Czar Podlasia” miejsca, gdzie miłość do przyrody i tradycji spotyka się z wypoczynkiem. Z dala od miejskiego zgiełku można napawać się ciszą i spokojem. Właścicielka i jej ojciec opowiedzieli o ofercie i planach na poszerzenie swojej oferty turystycznej i rekreacyjnej.

Następnie udaliśmy się do winnicy na spotkanie z lokalnym winiarzem Mikołajem Korolem, który realizował projekt partnerski przedsiębiorców „Utworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw, produktów i usług lokalnych”. Winnica Korol istnieje od 2010 roku i została poszerzona o zaplecze do produkcji i magazynowania. Pan Mikołaj opowiedział jakie odmiany uprawia, przybliżył nam proces powstawania wina oraz zaprezentował jakie wina produkuje.

Z Mielnika wyruszyliśmy do Siemiatycz, na spotkanie z Zastępcą Burmistrza Panem Henrykiem Czmutem. W ramach wizyty odwiedziliśmy świetlicę środowiskową i Klub seniora - projekty dofinansowany ze środków EFRR (na remont) z EFS (na zajęcia). Dowiedzieliśmy się także o projektach w ramach małej rewitalizacji terenów rekreacyjnych, które również zostały dofinansowane z wielofunduszowej strategii LGD.

Ostatnim punktem drugiego dnia była wizyta u Ewy i Adama Boguszewskich, którzy prowadzą rodzinną firmę SOLANA od 2013 roku. Jest to największa lokalna firma produkująca kiszkę ziemniaczaną, a w swojej ofercie posiadają także pierogi w 9 smakach i kartacze. Mieliśmy okazję spróbować ich specjałów.

Nasza wizyta studyjna była bardzo intensywna, mamy jeszcze dużo zdjęć i informacji, dlatego relację z kolejnych dni pobytu zaprezentujemy Państwu w najbliższym czasie.

Wyjazd studyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.