"Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego" to projekt realizowany przez LGD „Kraina Rawki” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Realizacja operacji "Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego” ma na celu zwiększenie wiedzy 105 mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” w zakresie bioróżnorodności i małego przetwórstwa lokalnego poprzez organizację 2 inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w okresie od 1 września 2019 do 31 października 2019 roku.

Główne zadania projektu to:

- organizacja 3 spotkań edukacyjno-informacyjnych na których pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego podzieli się wiedzą z mieszkańcami obszaru LGD w zakresie bioróżnorodności na obszarach wiejskich ze szczególnym wyróżnieniem ważności zachowania tradycyjnych, a zagrożonych wyginięciem gatunków drzew owocowych w kontekście wzbogacania oferty turystycznej regionu;

- organizacja wyjazdu studyjnego na Lubelszczyznę. Podczas wizyty studyjnej rolnicy, sadownicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy obszaru LGD zdobędą wiedzę na temat małego przetwórstwa od innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich tj. LGD „Zielony Pierścień” i przedsiębiorców z tego obszaru. Dodatkową wartością będzie wymiana wiedzy pomiędzy lokalnymi grupami działania, LGD „Kraina Rawki” skorzysta z doświadczeń i rezultatów wypracowanych przez LGD „Zielony Pierścień” w obszarze wspierania przetwórstwa lokalnego.

- wydanie biuletynu informacyjnego nt. bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Biuletyny będą rozdawane na spotkaniach edukacyjno-informacyjnych, które mają na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” w zakresie bioróżnorodności, imprezach plenerowych, w siedzibie LGD i gmin członkowskich, dzięki temu informację nt. bioróżnorodności dotrą do większej ilości zainteresowanych tematem odbiorców.

Przewidywane efekty realizacji operacji.

Przewidujemy, iż długookresowym efektem realizacji operacji będzie wdrażanie przez mieszkańców obszaru LGD inicjatyw na rzecz zachowania bioróżnorodności na obszarach wiejskich poprzez  np. powrót do prowadzenia wiejskich tradycyjnych ogródków pełnych kwiatów, zapachów i pszczół lub sadzenie i zachowywanie starych odmian drzew owocowych oraz rozwoju przedsiębiorczości w obszarze przetwórstwa, poprzez np. tworzenie małych przetwórstw owoców i warzyw na terenie gospodarstwa.