"Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego"

Projekt realizowany jest przez LGD „Kraina Rawki” w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Gminą Kowiesy w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Realizacja operacji "Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego” ma na celu zwiększenie wiedzy 105 mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” w zakresie bioróżnorodności i małego przetwórstwa lokalnego poprzez organizację 2 inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w okresie od 1 września 2019 do 31 października 2019 roku.

Główne zadania projektu to:

- organizacja 3 spotkań edukacyjno-informacyjnych na których pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego podzieli się wiedzą z mieszkańcami obszaru LGD w zakresie bioróżnorodności na obszarach wiejskich ze szczególnym wyróżnieniem ważności zachowania tradycyjnych, a zagrożonych wyginięciem gatunków drzew owocowych w kontekście wzbogacania oferty turystycznej regionu;

- organizacja wyjazdu studyjnego na Lubelszczyznę. Podczas wizyty studyjnej rolnicy, sadownicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy obszaru LGD zdobędą wiedzę na temat małego przetwórstwa od innych podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich tj. LGD „Zielony Pierścień” i przedsiębiorców z tego obszaru. Dodatkową wartością będzie wymiana wiedzy pomiędzy lokalnymi grupami działania, LGD „Kraina Rawki” skorzysta z doświadczeń i rezultatów wypracowanych przez LGD „Zielony Pierścień” w obszarze wspierania przetwórstwa lokalnego.

- wydanie biuletynu informacyjnego nt. bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Biuletyny będą rozdawane na spotkaniach edukacyjno-informacyjnych, które mają na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” w zakresie bioróżnorodności, imprezach plenerowych, w siedzibie LGD i gmin członkowskich, dzięki temu informację nt. bioróżnorodności dotrą do większej ilości zainteresowanych tematem odbiorców.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Przewidujemy, iż długookresowym efektem realizacji operacji będzie wdrażanie przez mieszkańców obszaru LGD inicjatyw na rzecz zachowania bioróżnorodności na obszarach wiejskich poprzez  np. powrót do prowadzenia wiejskich tradycyjnych ogródków pełnych kwiatów, zapachów i pszczół lub sadzenie i zachowywanie starych odmian drzew owocowych oraz rozwoju przedsiębiorczości w obszarze przetwórstwa, poprzez np. tworzenie małych przetwórstw owoców i warzyw na terenie gospodarstwa.

Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich! Wypełnij formularz na www.ksow.pl

KSOW
Za nami spotkania edukacyjno-informacyjne pt. „Bioróżnorodność na obszarach wiejskich”! W dniach 15 października w Centrum...
Pragniesz dowiedzieć się czym jest bioróżnorodność, jakie ma znaczenie dla naszego życia oraz jakie są...
W ramach operacji „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych...
W dniach 13-15 września 2019 roku 32 osoby z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania...
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza do udziału w wizycie studyjnej do LGD „Zielony...