Granty w ramach poddziałania 19.2 projekty grantowe

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy.
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 • Biznesplan.
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy.
 • Formularz wniosku o płatność.
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
 • Załączniki.

Dokumenty do pobrania na stronie ARiMRprzejdź do strony.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy.
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 • Biznesplan.
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy.
 • Formularz wniosku o płatność.
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
 • Załączniki.

Dokumenty do pobrania na stronie ARiMRprzejdź do strony.

Księga wizualizacji znaku PROW

Wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy

BROSZURA INFORMACYJNA

REGULAMIN DORADZTWA

Zmiany w umowie przyznania pomocy