Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD "Kraina Rawki", które dotyczą przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami ze względu na uwolnienie różnic kursowych.

Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 24.05.2024 r. do godz. 12:00. Zmiany zostały oznaczone czerwonym kolorem. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.