Mamy to! Wczoraj podpisaliśmy umowę na Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 i tym samym nasze stowarzyszenie rozpoczyna nowy okres programowania.

W imieniu Zarządu LGD „Kraina Rawki” umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z Województwem Łódzkim podpisali Prezes Mariusz Cheba i Wiceprezes Teresa Słoma.

Środki pozyskane z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zostaną przeznaczone na działania zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostały wypracowane w drodze konsultacji społecznych, w tym spotkań z mieszkańcami oraz badań ankietowych.

Środki zostaną przeznaczone na projekty w naszych gminach członkowskich: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Miasto Rawa Mazowiecka, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek.

O dotacje będą mogły ubiegać się m.in. lokalne organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, rolnicy oraz mieszkańcy planujący uruchomić własną działalność gospodarczą. Pierwsze konkursy dotacyjne ogłosimy w IV kwartale 2024 r.

Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że możemy dalej rozwijać naszą organizację. Czeka nas ciężka praca na rzecz wspólnego dobra i rozwoju obszarów wiejskich w naszym regionie.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju. To dzięki wspólnym wysiłkom nasza strategia jest kompleksowym i solidnym fundamentem dla działań na rzecz wspólnego dobra i rozwoju naszych „małych ojczyzn”.