DNA - "DZIEDZICTWO - NASZĄ ATRAKCJĄ”

Cele projektu:

Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności obszarów LGD Partnerów poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych.

Cel szczegółowy I: Ukazanie obrzędów, tradycji, zwyczajów oraz regionalnej kuchni jako atrakcyjnego produktu turystyki krajowej i międzynarodowej na obszarze działania Partnerów.

Cel szczegółowy II: Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej obszaru Partnerów.

Cel szczegółowy III: Zaangażowanie społeczności lokalnej do odtworzenia i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz historycznego obszaru Partnerów.

Partnerzy Projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", LGD „Białe Ługi”, LGD „Gryflandia”, LGD „Nasza Suwalszczyzna”, LGD „Owocowy Szlak”, LGD „Region Włoszczowski”, LGD „Sejneńszczyzna”.

Czas realizacji:

listopad 2010 - wrzesień 2012

Całkowity budżet projektu:

558 643,26 zł, w tym po stronie LGD „Kraina Rawki” koszt realizacji projektu to 70 587,70zł.

Zadania zrealizowane w ramach Projektu:

  • Przeanalizowano partnerskie regiony pod kątem dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, a także wybrano podmioty gospodarcze, które będą promować dziedzictwo jako atrakcję turystyczną. W celu stworzenia kompleksowej oferty turystycznej obszaru Partnerów zostały zorganizowane konferencje na terenie partnerskich LGD - „Kraina Rawki”, „Nasza Suwalszczyzna”, „Sejneńszczyzna”, „Owocowy Szlak”, „Gryflandia”.
  • Przedstawiono całościową ofertę na specjalnie utworzonej stronie internetowej oraz w ilustrowanym wydawnictwie (jednym wspólnym oraz osobnym dla każdego LGD).
  • Zrealizowano działania promocyjne na obszarze działania Partnerów, polegające na współuczestnictwie w imprezach targowych: „Na Styku Kultur” w Łodzi, „Agrotravel” w Kielcach, „Glob” w Katowicach, „Piknik Nad Odrą” w Szczecinie, „Agro Pomerania” w Barzkowicach, „Podlaskie Targi Turystyczne” w Barzkowicach.
  • Przeprowadzono poddziałanie „Młodzieżowa Akademia Dziedzictwa Kulturowego”, które skierowane było do młodzieży z obszarów działania Partnerów. Został zorganizowany konkurs „Młodzieżowa Akademia Dziedzictwa Kulturowego”, którego celem było przedstawienie dziedzictwa kulturowego i tradycji danego regionu oraz organizacja obozu naukowego „Korzenie” w Międzywodziu, w którym udział był nagrodą konkursową. Celem obozu było pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników na temat dziedzictwa narodowego poprzez poznanie tańców, potraw, obrzędów regionalnych, jak i rękodzieła z różnych regionów naszego malowniczego kraju. Swoje umiejętności, uczestnicy obozu mogli zaprezentować podczas Jarmarku Folklorystycznego, który miał miejsce na zakończenie obozu.