Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” przygotowuje się do prac nad  nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027.

Dokument ten będzie wytyczał kierunki działań Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców gmin z obszaru naszego Stowarzyszenia.

W związku z prowadzonymi działaniami, których konsekwencją będzie przygotowanie nowej LSR, podjęliśmy starania włączenia lokalnej społeczności w ten proces. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie każdej z gmin planowanej do objęcia LSR, które są poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii.

W ramach prac przygotowawczych w październiku 2022 r. zaplanowaliśmy spotkania z mieszkańcami w każdej z 9 gmin. Spotkania będą miały charakter warsztatowy. Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników spotkań będą dla naszego Stowarzyszenia pomocne w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR. Spotkania na terenie każdej z gmin mają charakter otwarty.

Tablica_19.1 wsparcie przygotowawcze 2022
Na ostateczny kształt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 miały wpływ konsultacje społeczne wypracowanej wspólnie...
Kolejny etap prac nad strategią przed nami! Z Państwa wsparciem ustaliliśmy końcowe założenia nowej Lokalnej...
Właśnie rozpoczęły się prace grupy roboczej, w której są przedstawiciele wszystkich sektorów . Od września...
W dniu 8 listopada na zaproszenie Pani Dyrektor Danuty Skoczek ze Szkoły Podstawowej w Konopnicy,...
W październiku zakończyliśmy spotkania warsztatowe dot. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkaliśmy się,...
W poprzednim tygodniu odbyły się pierwsze spotkania warsztatowe dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata...
Drodzy mieszkańcy Gmin Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i...