„Kreator Przedsiębiorczości” to projekt współpracy, który realizujemy z 20 lokalnymi grupami działania z Polski oraz 1 partnerem zagranicznym.  Projekt będzie realizowany w okresie lipiec 2018r. – maj 2020r.

Projekt zakłada rozwój przedsiębiorczości na obszarach partnerskich LGD. Założeniem projektu jest wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, poprawa jakości funkcjonowania przedsiębiorstw jak również podmiotów otoczenia biznesu oraz organizacji skupionych wokół projektu.

W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” będzie realizować działania związane z Laboratorium Przedsiębiorczości oraz utworzy Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.  W ramach Laboratorium Przedsiębiorczości - zostaną zrealizowane dwa główne działania „Przedsiębiorcze Dzieci” i „Junior Biznes”.

Przedsiębiorcze Dzieci

„Przedsiębiorcze Dzieci” to zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. W celu organizacji zajęć 15 osób pracujących z małymi dziećmi zostanie przeszkolonych do prowadzenia zajęć nowymi i innowacyjnymi na obszarze LGD „Kraina Rawki” metodami pracy z dziećmi. Szkolenia "Metodyka projektów badawczych. Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci" i „Przedsiębiorczość od przedszkola – edukacja ekonomiczna najmłodszych” odbędą się w październiku 2018 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły zgłaszać się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności prowadzenia zajęć z ekonomii i przedsiębiorczości dla dzieci w wieku 4-6 lat.

W ramach działania powstanie, co najmniej 15 grup dzieci, które będą brały udział w zajęciach „Przedsiębiorcze dzieci”. Cel zajęć z dziećmi: poszerzanie wiedzy ekonomicznej dzieci, rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i kształtowanie u dzieci dyspozycji do bycia przedsiębiorczym. Dzieci będą miały okazję zapoznać się z możliwościami podejmowania pierwszych działań przedsiębiorczych oraz z podstawową wiedzą ekonomiczną (pieniądz, sposoby oszczędzania, rola banków, zapoznanie z lokalnymi przykładami działalności gospodarczej, poznanie instytucji-przedsiębiorstw, banków, urzędów gmin, w których dochodzi do przepływu gotówki). Każda z grup otrzyma zestaw materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć metodą projektów badawczych. Przeprowadzenie takich dodatkowych zajęć w zakresie rozwijania przedsiębiorczości u najmłodszej grupy odbiorców będzie innowacją na skalę województwa łódzkiego.

Junior Biznes

Działanie „Junior Biznes” skierowane jest do uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych. Udział w projekcie będzie mogło wziąć 16 szkół z terenu LGD „Kraina Rawki”. Każda szkoła zgłosi dwu-czteroosobowe zespoły uczniów, lecz nie więcej niż 12 osób. W ramach zadania dla uczniów każdej ze szkół zostaną zorganizowane pozalekcyjne warsztaty „Szkoła Umiejętności Miękkich”, konkurs "Dostrzegamy - naprawiamy!" oraz obóz dla zwycięzców konkursu. Każda szkoła otrzyma pakiet Junior-Biznes - materiały edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości. Materiały będą służyć grupie uczniów biorącej udział w pozalekcyjnych warsztatach oraz innym uczniom ze szkół.

W każdej ze szkół zostaną zorganizowane trzy półtoragodzinne warsztaty pozalekcyjne pt. „Szkoła Umiejętności Miękkich”. Warsztaty pozalekcyjne będą miały na celu rozwinięcie wśród uczniów umiejętności miękkich i wykształceniu pożądanych w życiu kompetencji społecznych. Po realizacji warsztatów dzieci staną się bardziej pewne siebie, komunikatywne, odporne na stres, kreatywne oraz nie będą bały się wystąpień publicznych. Zdobyte i rozwinięte umiejętności przyczynią się do bycia przedsiębiorczym w dalszych etapach życia.

Zostanie zorganizowany konkurs pt. „Dostrzegamy – naprawiamy!”.  Zadanie będzie polegało na przygotowaniu projektu na innowacyjną firmę lub działanie społeczne, które mają szanse wyeliminować problemy w lokalnej społeczności lub polepszyć, jakość życia. Nagrodą w konkursie będzie wyjazd na obóz wakacyjny.

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

W siedzibie LGD „Kraina Rawki” zostanie stworzone Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które w swojej ofercie będzie miało doradztwo, konsultacje, szkolenia oraz wizyty studyjne.

Głównym działaniem Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będzie doradztwo udzielane grupie docelowej tego działania tj.: przedsiębiorcom, osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność gospodarczą lub działalność odpłatną lub działającym w zakresie rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy, bądź organizacjom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będą oni mogli korzystać z nieodpłatnego doradztwa w zakresie księgowości, prawa i marketingu.

W ramach działań Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zostanie zorganizowanych 5 szkoleń skierowanych do przedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub działalność odpłatną lub działających w zakresie rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy bądź organizacji planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szkolenia odbędą się w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Tematyka szkoleń będzie zależna od potrzeb grupy docelowej.

W celu polepszenia lub stworzenie wizerunku w sieci 6 przedsiębiorców będzie miało możliwość stworzenia strony internetowej.

W ramach projektu chcemy pokazać mieszkańcom obszaru LGD możliwości w rozwijaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie turystyki i produkcji rękodzieła. Dobrą sposobem na zwiększenie przedsiębiorczości mieszkańców obszarów wiejskich jest tworzenie wiosek tematycznych. LGD "Kraina Rawki" od 2012 roku wspomaga rozwój wiosek tematycznych w swoim obszarze.  Mieszkańcy wsi rozwijając wioski lub zagrody tematyczne zakładają działalność gospodarczą lub tworzą stowarzyszenia/fundacje prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną. Najlepszym przykładem tworzenia mikroprzedsiębiorstw wiejskich oraz polepszania sytuacji materialnej i życiowej mieszkańców wsi poprzez tworzenie wiosek tematycznych są Wioski tematyczne na Ukrainie. Pomimo słabej infrastruktury, małego zaludnienia, niewielkiej ilości form wspierania obszarów wiejskich i małej zasobności klientów w obrębie miasta Czerkasy udało się stworzyć sieć wiosek tematycznych, która przynosi duże dochody mieszkańcom, a w szczególności kobietom.

Odwiedzimy jednego z partnerów projektu „Kreator Przedsiębiorczości” LGD „Lider Zielonej Wielkopolski”. Wizyta studyjna będzie miała na celu zapoznanie się uczestników wyjazdu z działaniami na rzecz przedsiębiorczości na terenie LGD.

Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby i oczekiwania mieszkańców wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju.

logotyp Kreator Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” przedstawia wyniki naboru na stanowisko Animatora Lokalnego Centrum Wspierania...
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” ogłasza nabór na stanowisko Animatora Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości....
Za nami bardzo intensywne szkolenia! W październiku w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” – program  „Przedsiębiorcze...
Page 1 of 41 2 3 4