„Kreator Przedsiębiorczości” to projekt współpracy, który realizujemy z 20 lokalnymi grupami działania z Polski oraz 1 partnerem zagranicznym.  Projekt będzie realizowany w okresie lipiec 2018r. – maj 2020r.

Projekt zakłada rozwój przedsiębiorczości na obszarach partnerskich LGD. Założeniem projektu jest wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, poprawa jakości funkcjonowania przedsiębiorstw jak również podmiotów otoczenia biznesu oraz organizacji skupionych wokół projektu.

W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” będzie realizować działania związane z Laboratorium Przedsiębiorczości oraz utworzy Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.  W ramach Laboratorium Przedsiębiorczości - zostaną zrealizowane dwa główne działania „Przedsiębiorcze Dzieci” i „Junior Biznes”.

Przedsiębiorcze Dzieci

„Przedsiębiorcze Dzieci” to zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. W celu organizacji zajęć 15 osób pracujących z małymi dziećmi zostanie przeszkolonych do prowadzenia zajęć nowymi i innowacyjnymi na obszarze LGD „Kraina Rawki” metodami pracy z dziećmi. Szkolenia "Metodyka projektów badawczych. Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci" i „Przedsiębiorczość od przedszkola – edukacja ekonomiczna najmłodszych” odbędą się w październiku 2018 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły zgłaszać się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności prowadzenia zajęć z ekonomii i przedsiębiorczości dla dzieci w wieku 4-6 lat.

W ramach działania powstanie, co najmniej 15 grup dzieci, które będą brały udział w zajęciach „Przedsiębiorcze dzieci”. Cel zajęć z dziećmi: poszerzanie wiedzy ekonomicznej dzieci, rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i kształtowanie u dzieci dyspozycji do bycia przedsiębiorczym. Dzieci będą miały okazję zapoznać się z możliwościami podejmowania pierwszych działań przedsiębiorczych oraz z podstawową wiedzą ekonomiczną (pieniądz, sposoby oszczędzania, rola banków, zapoznanie z lokalnymi przykładami działalności gospodarczej, poznanie instytucji-przedsiębiorstw, banków, urzędów gmin, w których dochodzi do przepływu gotówki). Każda z grup otrzyma zestaw materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć metodą projektów badawczych. Przeprowadzenie takich dodatkowych zajęć w zakresie rozwijania przedsiębiorczości u najmłodszej grupy odbiorców będzie innowacją na skalę województwa łódzkiego.

Junior Biznes

Działanie „Junior Biznes” skierowane jest do uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych. Udział w projekcie będzie mogło wziąć 16 szkół z terenu LGD „Kraina Rawki”. Każda szkoła zgłosi dwu-czteroosobowe zespoły uczniów, lecz nie więcej niż 12 osób. W ramach zadania dla uczniów każdej ze szkół zostaną zorganizowane pozalekcyjne warsztaty „Szkoła Umiejętności Miękkich”, konkurs "Dostrzegamy - naprawiamy!" oraz obóz dla zwycięzców konkursu. Każda szkoła otrzyma pakiet Junior-Biznes - materiały edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości. Materiały będą służyć grupie uczniów biorącej udział w pozalekcyjnych warsztatach oraz innym uczniom ze szkół.

W każdej ze szkół zostaną zorganizowane trzy półtoragodzinne warsztaty pozalekcyjne pt. „Szkoła Umiejętności Miękkich”. Warsztaty pozalekcyjne będą miały na celu rozwinięcie wśród uczniów umiejętności miękkich i wykształceniu pożądanych w życiu kompetencji społecznych. Po realizacji warsztatów dzieci staną się bardziej pewne siebie, komunikatywne, odporne na stres, kreatywne oraz nie będą bały się wystąpień publicznych. Zdobyte i rozwinięte umiejętności przyczynią się do bycia przedsiębiorczym w dalszych etapach życia.

Zostanie zorganizowany konkurs pt. „Dostrzegamy – naprawiamy!”.  Zadanie będzie polegało na przygotowaniu projektu na innowacyjną firmę lub działanie społeczne, które mają szanse wyeliminować problemy w lokalnej społeczności lub polepszyć, jakość życia. Nagrodą w konkursie będzie wyjazd na obóz wakacyjny.

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

W siedzibie LGD „Kraina Rawki” zostanie stworzone Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które w swojej ofercie będzie miało doradztwo, konsultacje, szkolenia oraz wizyty studyjne.

Głównym działaniem Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będzie doradztwo udzielane grupie docelowej tego działania tj.: przedsiębiorcom, osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność gospodarczą lub działalność odpłatną lub działającym w zakresie rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy, bądź organizacjom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będą oni mogli korzystać z nieodpłatnego doradztwa w zakresie księgowości, prawa i marketingu.

W ramach działań Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zostanie zorganizowanych 5 szkoleń skierowanych do przedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub działalność odpłatną lub działających w zakresie rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy bądź organizacji planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szkolenia odbędą się w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Tematyka szkoleń będzie zależna od potrzeb grupy docelowej.

W celu polepszenia lub stworzenie wizerunku w sieci 6 przedsiębiorców będzie miało możliwość stworzenia strony internetowej.

W ramach projektu chcemy pokazać mieszkańcom obszaru LGD możliwości w rozwijaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie turystyki i produkcji rękodzieła. Dobrą sposobem na zwiększenie przedsiębiorczości mieszkańców obszarów wiejskich jest tworzenie wiosek tematycznych. LGD "Kraina Rawki" od 2012 roku wspomaga rozwój wiosek tematycznych w swoim obszarze.  Mieszkańcy wsi rozwijając wioski lub zagrody tematyczne zakładają działalność gospodarczą lub tworzą stowarzyszenia/fundacje prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną. Najlepszym przykładem tworzenia mikroprzedsiębiorstw wiejskich oraz polepszania sytuacji materialnej i życiowej mieszkańców wsi poprzez tworzenie wiosek tematycznych są Wioski tematyczne na Ukrainie. Pomimo słabej infrastruktury, małego zaludnienia, niewielkiej ilości form wspierania obszarów wiejskich i małej zasobności klientów w obrębie miasta Czerkasy udało się stworzyć sieć wiosek tematycznych, która przynosi duże dochody mieszkańcom, a w szczególności kobietom.

Odwiedzimy jednego z partnerów projektu „Kreator Przedsiębiorczości” LGD „Lider Zielonej Wielkopolski”. Wizyta studyjna będzie miała na celu zapoznanie się uczestników wyjazdu z działaniami na rzecz przedsiębiorczości na terenie LGD.

Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby i oczekiwania mieszkańców wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju.

logotyp Kreator Przedsiębiorczości
„Kreator Przedsiębiorczości” to projekt współpracy, który realizowaliśmy z 20 lokalnymi grupami działania z Polski oraz...
W terminie 15-16 lipca 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu...