„Kreator Przedsiębiorczości” to projekt współpracy, który był realizowany jest przez 20 lokalnych grup działania z Polski oraz 1 partnera zagranicznego w okresie lipiec 2018 roku – wrzesień 2020 roku

Projekt zakładał rozwój przedsiębiorczości na obszarach partnerskich LGD. Założeniem projektu był wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, poprawa jakości funkcjonowania przedsiębiorstw jak również podmiotów otoczenia biznesu oraz organizacji skupionych wokół projektu. Cel został zrealizowany!

W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” realizowało działania związane z Laboratorium Przedsiębiorczości oraz utworzy Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.  W ramach Laboratorium Przedsiębiorczości - zostały zrealizowane dwa główne działania „Przedsiębiorcze Dzieci” i „Junior Biznes”.

Przedsiębiorcze Dzieci

„Przedsiębiorcze Dzieci” to zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. W celu organizacji zajęć 15 osób pracujących z małymi dziećmi zostało przeszkolonych do prowadzenia zajęć nowymi i innowacyjnymi na obszarze LGD „Kraina Rawki” metodami pracy z dziećmi. Szkolenia "Metodyka projektów badawczych. Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci" i „Przedsiębiorczość od przedszkola – edukacja ekonomiczna najmłodszych” odbyły się w październiku 2018 roku. Celem szkoleń było przekazanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności prowadzenia zajęć z ekonomii i przedsiębiorczości dla dzieci w wieku 4-6 lat.

W ramach działania w 13 oddziałach przedszkolnych powstało, 15 grup dzieci, które brały udział w zajęciach dodatkowych „Przedsiębiorcze dzieci”. Cel zajęć z dziećmi: poszerzanie wiedzy ekonomicznej dzieci, rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i kształtowanie u dzieci dyspozycji do bycia przedsiębiorczym. Dzieci miały okazję zapoznać się z możliwościami podejmowania pierwszych działań przedsiębiorczych oraz z podstawową wiedzą ekonomiczną (pieniądz, sposoby oszczędzania, rola banków, zapoznanie z lokalnymi przykładami działalności gospodarczej, poznanie instytucji-przedsiębiorstw, banków, urzędów gmin, w których dochodzi do przepływu gotówki). Każda z grup otrzymała zestaw materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć metodą projektów badawczych. Przeprowadzenie takich dodatkowych zajęć w zakresie rozwijania przedsiębiorczości u najmłodszej grupy odbiorców było innowacją na skalę województwa łódzkiego.

 • 13 oddziałów przedszkolnych
 • 15 przeszkolonych nauczycieli
 • 245 dzieci w wieku 3-6 lat objętych programem
 • 960 godzin zajęć dodatkowych „Przedsiębiorcze Dzieci”

Junior Biznes

Działanie „Junior Biznes” skierowane do uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych. Udział w projekcie wzięło 16 szkół z terenu LGD „Kraina Rawki”. Każda szkoła zgłosiła dwu-czteroosobowe zespoły uczniów, lecz nie więcej niż 12 osób. W ramach zadania dla uczniów każdej ze szkół zorganizowano pozalekcyjne warsztaty „Szkoła Umiejętności Miękkich”, konkurs "Dostrzegamy - naprawiamy!" oraz obóz dla zwycięzców konkursu. Każda szkoła otrzymała pakiet Junior-Biznes - materiały edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości. Materiały służyły grupie uczniów biorących udział w pozalekcyjnych warsztatach oraz innym uczniom ze szkół.

W każdej ze szkół zostały zorganizowane trzy półtoragodzinne warsztaty pozalekcyjne pt. „Szkoła Umiejętności Miękkich”. Warsztaty pozalekcyjne miały na celu rozwinięcie wśród uczniów umiejętności miękkich i wykształcenie pożądanych w życiu kompetencji społecznych. Po realizacji warsztatów dzieci stały się bardziej pewne siebie, komunikatywne, odporne na stres, kreatywne oraz nie bały się wystąpień publicznych. Zdobyte i rozwinięte umiejętności przyczynią się do bycia przedsiębiorczym w dalszych etapach życia.

Zorganizowano konkurs pt. „Dostrzegamy – naprawiamy!”.  Zadanie polegało na przygotowaniu projektu na innowacyjną firmę lub działanie społeczne, które mają szanse wyeliminować problemy w lokalnej społeczności lub polepszyć, jakość życia. Nagrodą w konkursie był wyjazd na obóz wakacyjny.

 • 16 szkół podstawowych
 • 72 godziny warsztatów „Szkoła Umiejętności Miękkich”
 • 178 uczniów biorących udział w warsztatach „Szkoła Umiejętności Miękkich”
 • 144 uczestników konkursu „Dostrzegamy-naprawiamy!”
 • 35 zwycięzców – uczestników obozu wakacyjnego.

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

W siedzibie LGD „Kraina Rawki” stworzono Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które w swojej ofercie miało doradztwo, konsultacje, szkolenia oraz wizyty studyjne.

Głównym działaniem Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości było doradztwo udzielane grupie docelowej tego działania tj.: przedsiębiorcom, osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność gospodarczą lub działalność odpłatną lub działającym w zakresie rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy, bądź organizacjom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mogli oni  korzystać z nieodpłatnego doradztwa w zakresie księgowości, prawa i marketingu.

W ramach działań Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zostało zorganizowanych 5 szkoleń skierowanych do przedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub działalność odpłatną lub działających w zakresie rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy bądź organizacji planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szkolenia odbyły się w Lokalnym Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz w formie zdalnej ze względu na pandemię. Tematyka szkoleń była dostosowana do potrzeb mieszkańców.

 1. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych”
 2. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych”
 3. „Marketing internetowy”
 4. „Zakładanie działalności gospodarczej - aspekty podatkowe i finansowe” (on-line)
 5. „Design Thinking - budowanie kompetencji przyszłości” (on-line)

W celu polepszenia lub stworzenia wizerunku w sieci 6 przedsiębiorców i organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną lub działalność gospodarczą miało możliwość stworzenia strony internetowej. Stworzono i zmodernizowano strony internetowe dla podmiotów tj. strona Wiosek i Zagród Tematycznych Krainy Rawki prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze SOWA, strona Fundacji Eko-Osada Brzozówka, strona firmy Sklep ogrodniczy Agromarkt Środki Ochrony Roślin, strona działalności Pasieka „Nowicki”, strona firmy Andrzej Lubecki Przetwórstwo warzyw i owoców - Kraina Czarnego Bzu i strona firmy "Szafeczka" Zbigniew Wieczorek "Mr Cupboard".

W ramach projektu pokazaliśmy mieszkańcom obszaru LGD możliwości w rozwijaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie turystyki i produkcji rękodzieła. Dobrą sposobem na zwiększenie przedsiębiorczości mieszkańców obszarów wiejskich jest tworzenie wiosek tematycznych. LGD "Kraina Rawki" od 2012 roku wspomaga rozwój wiosek tematycznych w swoim obszarze.  Mieszkańcy wsi rozwijając wioski lub zagrody tematyczne zakładają działalność gospodarczą lub tworzą stowarzyszenia/fundacje prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną. Najlepszym przykładem tworzenia mikroprzedsiębiorstw wiejskich oraz polepszania sytuacji materialnej i życiowej mieszkańców wsi poprzez tworzenie wiosek tematycznych są Wioski tematyczne na Ukrainie. Pomimo słabej infrastruktury, małego zaludnienia, niewielkiej ilości form wspierania obszarów wiejskich i małej zasobności klientów w obrębie miasta Czerkasy udało się stworzyć sieć wiosek tematycznych, która przynosi duże dochody mieszkańcom, a w szczególności kobietom.

Odwiedziliśmy jednego z partnerów projektu „Kreator Przedsiębiorczości” - LGD „Lider Zielonej Wielkopolski”. Wizyta studyjna miała na celu zapoznanie się uczestników wyjazdu z działaniami na rzecz przedsiębiorczości na terenie LGD.

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w liczbach:

 • 92 godziny doradztwa księgowego,
 • 89 godzin doradztwa prawnego,
 • Ponad 60 wspartych osób i podmiotów,
 • 6 nowych stron internetowych,
 • 5 szkoleń odpowiadających na potrzeby mieszkańców,
 • 2 wyjazdy studyjne.

Projekt był odpowiedzią na realne potrzeby i oczekiwania mieszkańców wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju.

logotyp Kreator Przedsiębiorczości
„Kreator Przedsiębiorczości” to projekt współpracy, który realizowaliśmy z 20 lokalnymi grupami działania z Polski oraz...
W terminie 15-16 lipca 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu...