OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" ogłasza nabór na stanowisko pracy: Pracownik ds. koordynowania projektów. Zainteresowanych pracą w biurze LGD zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o ochronie danych osobowych 

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Biura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”  informuje, że na podstawie przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektora Biura oraz Uchwały nr 12/18 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracownika oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia i zakresu zadań na stanowisko Dyrektora Biura wybrano Panią Martę Dudek.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" ogłasza nabór na stanowisko pracy: Dyrektor Biura LGD "Kraina Rawki". Zainteresowanych pracą w biurze LGD zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko.