Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” podpisała  umowy z 46 grantobiorcami  w ramach działania „Granty Krainy Rawki”. Odwiedziliśmy Gminę Biała Rawska, Gminę Cielądz, Gminę Wiskitki  i Gminę Puszcza Mariańska oraz Miasto Rawa Mazowiecka, aby lepiej poznać naszych beneficjentów i opowiedzieć o innych możliwościach finansowania ich inicjatyw.

W ramach podpisanych umów sołectwa, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby  sportowe, stowarzyszenia, orkiestry dęte oraz grupy nieformalne będą mogły zrealizować różnego rodzaju projekty.  Dzięki otrzymanym środkom beneficjenci zorganizują imprezy integracyjne i wycieczkę rowerową dla mieszkańców oraz koncerty i warsztaty rękodzieła. Przyznane środki przyczynią się także do poprawy warunków w świetlicach wiejskich i miejscach spotkań poprzez remonty i uzupełnienie wyposażenia.

Łączna kwota dofinansowania w pierwszym naborze w 2024 r. wyniosła 100 900,00 zł

Gratulujemy ciekawych pomysłów i życzymy przyjemnej realizacji zamierzonych celów.

a