Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zostało powołane do życia 10 marca 2006 roku. Powstaliśmy, aby aktywizować społeczności lokalne do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Początkowo LGD „Kraina Rawki” swoim zasięgiem obejmowała 5 gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka oraz Regnów. W 2008 roku obszar LGD „Kraina Rawki” poszerzył się o gminę Sadkowice a następnie w 2015 roku o kolejne gminy: Żelechlinek, Puszcza Mariańska i Wiskitki.

Obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

Nadrzędnym celem i misją LGD „Kraina Rawki” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na:

CEKE LGD Kraina Rawki

W szeregach LGD „Kraina Rawki” działają najbardziej aktywni liderzy z całego obszaru. Członkowie LGD „Kraina Rawki” reprezentują sektory : społeczny, gospodarczy i publiczny. Są wśród nich również mieszkańcy obszaru.

LGD „Kraina Rawki” działa w ramach osi LEADER finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich. Dokumentem zawierającym cele, zadania oraz zasięg podejmowanych przedsięwzięć jest Lokalna Strategia Rozwoju. Dzięki funduszom z osi Leader jakimi dysponuje LGD „Kraina Rawki” powstają m.in. nowe miejsca pracy, place zabaw, siłownie zewnętrzne i w pełni wyposażone świetlice wiejskie .

LGD „Kraina Rawki” wspiera finansowo cenne inicjatywy lokalne. Jest to możliwe dzięki działaniu „Granty Krainy Rawki”, które jest finansowane ze środków własnych Stowarzyszenia.

Zainteresowanie działalnością LGD „Kraina Rawki” nieustannie rośnie, co świadczy o tym, że jesteśmy partnerem godnym zaufania, a aktywności przez nas podejmowane odpowiadają potrzebom naszych mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy!

logo150