Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” realizuje zadania w ramach działania 19 PROW „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

  • poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze – PROW 2014-2020,
  • poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
  • poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
  • poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Głównym celem tych poddziałań jest aktywizacja społeczności lokalnej zamieszkałej na obszarze działania LGD „Kraina Rawki”. Kolejną kwestią jest budowanie kapitału społecznego na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój obszaru. Ostatnim jednak nie mniej ważnym zadaniem jest zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy biura LGD „Kraina Rawki”.