SZLAK GRUNWALDZKI - ŁĄCZNIKIEM KULTUR I TURYSTYCZNYM PRODUKTEM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Cel Projektu:

Wykreowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku regionu łódzkiego poprzez realizację kompleksowego i profesjonalnego wytyczenia, oznakowania i utrzymania SZLAKU GRUNWALDZKIEGO stanowiącego jednocześnie pierwszy etap partnerskiego budowania marki produktu turystycznego w oparciu o zasoby historyczne , kulturowe i przyrodnicze subregionu dorzecza Pilicy i Bzury.

Partnerzy Projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gniazdo", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Bud-Uj Razem”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Tradycja, Kultura, Rozwój", Lokalna Grupa Działania "Echo Puszczy Bolimowskiej", Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, Bolimowski Park Krajobrazowy.

Czas realizacji:

kwiecień 2010- wrzesień 2010

Całkowity budżet projektu:

35 023,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodziło z dotacji  Województwa Łódzkiego, natomiast pozostała kwota stanowiła wkład własny Partnerów Projektu. Po stronie LGD „Kraina Rawki” koszt realizacji projektu to 3 008,00 zł.

Zadania zrealizowane w ramach Projektu:

1.Zaprojektowano, wytyczono i oznakowano 188,60 km szlaków zgodnie z wytycznymi PTTK. Na obszarze działania LGD „Kraina Rawki” szlak ma długość 6,75 km i przebiega przez teren Gminy Rawa Mazowiecka przezmiejscowości: Dziurdzioły i Boguszyce. Szlak Grunwaldzkiłączy :

  • Szlak Cysterski, który wiedzie przez klasztory cysterskie. Obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie (Sulejów), małopolskie, opolskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
  • Szlak Kultury Janisławickiej, który wiedzie od Janisławic przez Lipce Reymontowskie, Godzianów i Maków do Skierniewic (długość szlaku 36,92 km).
  • Szlak Radziwiłłowski, którego trasa wiedzie z miejscowości Ruda przez Bełchów, Dzierzgów i Bobrowniki do Arkadii(długość szlaku 16,26 km).
  • Szlak Meandrami Rawki, którego trasa wiedzie z Bud Grabskich do Samic (dł. szlaku około 7 km).

2. Zamontowano 5 tablic informacyjnych oraz wydrukowano 2000 szt. ulotek informacyjno - promocyjnych.