Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmiany w Planie komunikacji z lokalną społecznością na lata 2024-2029 LGD „Kraina Rawki” realizowanego w ramach PS WPR na lata 2023-2027. Zmiana dotyczy poprawy nazwy jednostki miary dla środka przekazu Spotkania informacyjno-szkoleniowe w celu Informowanie potencjalnych wnioskodawców o naborach wniosków i możliwości realizacji operacji.

Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres biuro@krainarawki.eu do dnia 14.06.2024 r. do godz. 12:00. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.