„Bocian Biały w krajobrazie polskiej wsi” to  projekt współpracy realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerzy Projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gniazdo"

Cele projektu:

Rozwój infrastruktury oraz wzrost kompetencji turystycznych wśród mieszkańców LGD "Kraina Rawki" i LGD "Gniazdo" poprzez naprawę i budowę nowych gniazd bociana białego, organizację wyjazdu studyjnego do Wioski Bocianiej w Niedźwiedzicach oraz wydanie publikacji edukacyjnej nt. życia i ochrony bociana białego.

Czas realizacji:

listopad 2021 - grudzień 2022

Dofinansowanie:

97 733,00 zł, w tym po stronie LGD „Kraina Rawki” koszt realizacji projektu to 53 129,00 zł.

Zadania w ramach projektu:

  1. Budowa nowych oraz naprawa istniejących gniazd bociana białego na obszarze działania LGD „Kraina Rawki” i LGD - „Gniazdo”. Na terenie LGD „Kraina Rawki” zostanie wybudowanych 5 nowych gniazd bocianich w następujących miejscowościach: Cielądz (Gmina Cielądz), Mroczkowice (Gmina Cielądz), Wola Pękoszewska (Gmina Kowiesy), Budy Kałki (Gmina Puszcza Mariańska), Lutobory (Gmina Sadkowice) oraz zostaną zamontowane 4 platformy na bocianie gniazdo: Podskarbice Szlacheckie (Gmina Regnów), Regnów (Gmina Regnów), Lewin (gmina Sadkowice) oraz Rudka (Gmina Sadkowice).
  2. Organizacja wyjazdu studyjnego do Wioski Bocianiej w Niedźwiedzicach na Dolnym Śląsku dla 50 osób, w tym 25 przedstawicieli LGD „Kraina Rawki” oraz 25 przedstawicieli LGD - „Gniazdo”. Celem wizyty studyjnej jest nie tylko zainteresowanie mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” i LGD - „Gniazdo” bytowaniem i ochroną bociana białego ale przede pokazanie uczestnikom możliwości wykorzystywania potencjału regionu i lokalnych zasobów oraz pasji mieszkańców w budowaniu oferty turystycznej.
  3. Wydanie publikacji edukacyjnej o bocianach.

Zakładamy, że głównym rezultatem projektu będzie rozwój infrastruktury na terenie LGD „Kraina Rawki” i LGD - „Gniazdo”, wzrost kompetencji turystycznych mieszkańców obszarów LGD uczestniczących w projekcie w zakresie wykorzystywania potencjału regionu, lokalnych zasobów i pasji mieszkańców przy budowaniu oferty turystycznej oraz zdobycie wiedzy nt. bytowania i ochrony bociana białego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu współpracy pt. „Bocian biały w krajobrazie...
Przedstawiamy wyniki konkursu „Nasz kochany bocian biały”, na które czekacie. Celem Konkursu było: Poszerzenie wiedzy...
Bocian biały to gatunek szczególnie znany i lubiany przez ludzi i niezależnie od wieku każdy...
W ramach projektu współpracy „Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi” realizowanego wspólnie przez LGD „Kraina...
Jesteśmy w trakcie realizacji naszego nowego projektu współpracy pn. „Bocian biały w krajobrazie polskiej wsi”....
W dniu 25 października 2021 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę...