Dofinansowanie

MOC KOBIET –wydarzenia integrujące mieszkanki obszaru LGD” to operacja własna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" realizowana w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt jest odpowiedzią na problem wskazany w Lokalnej Strategii Rozwoju – zbyt mała ilość wydarzeń integrujących i aktywizujących mieszkańców. W ramach realizacji operacji zostanie zorganizowane wydarzenie kulturalno- integracyjne i wydarzenie rozwojowe dla kobiet z terenu gmin członkowskich LGD „Kraina Rawki”.

Cele projektu:

Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD „Kraina Rawki” poprzez integracje i aktywizację kobiet.

Czas realizacji:

maj– czerwiec 2024 r.

Dofinansowanie projektu:

50 000,00 zł,

Zadania w ramach projektu:

I. Organizacja wydarzenia kulturalno-integracyjnego mającego na celu rozwój osobisty poprzez obcowanie ze sztuką i kulturą dla 30 kobiet.

II. Organizacja wydarzenia rozwojowego pt. „MOC KOBIET - Babki w Babsku” która obejmuje: wykład rozwojowy, warsztaty automasażu, warsztaty jogi, warsztaty zielarskie i warsztaty śpiewu terapeutycznego przy ognisku dla 45 kobiet.

Plakat A3_MOC KOBIET