Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju. Jest to dokument, który wyznacza cele, kierunki i sposoby działania LGD na obszarze gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek. Lokalna Strategia Rozwoju powstała w oparciu o aktywny udział władz i społeczeństwa w całym procesie jej formułowania. Nasza strategia w wyniku oceny przez Samorząd Województwa Łódzkiego znalazła się na 4 miejscu w rankingu wszystkich lokalnych grup działania.

Umowa ramowa

W dniu 19 maja 2016 roku została zawarta Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00004-6933-UM0510004/15 między Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".