Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” od początku swojej działalności wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły lokalnych organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

W 2024 roku rozpoczęliśmy współpracę z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Jesteśmy w gronie 80 Ośrodków Działaj Lokalnie, poprzez które przyznawane są granty (dotacje) do 6000 zł na działania społeczne.

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Program „Działaj Lokalnie” – to konkurs grantowy, który powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. We wszystkich Ośrodkach Działaj Lokalnie konkursy prowadzone są według jednakowych zasad. Nacisk położony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość i otwartość.

O dotacje mogą się ubiegać m.in. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające na terenie Gminy Biała Rawska, Gminy Cielądz, Gminy Kowiesy, Gminy Puszcza  Mariańska, Gminy Rawa Mazowiecka, Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Regnów, Gminy Sadkowice, Gminy Wiskitki i Gminy Żelechlinek.

W ramach programu, komisja grantowa przyznaje dotacje projektom, które:

  • aktywizują lokalne społeczności, zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki którym możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • umiejętnie i w sposób przemyślany angażują zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W zgłaszanych projektach poszukujemy niestandardowych metod działania, które eksplorują nowe obszary zaangażowania społecznego oraz promują innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców projektów.

Każda społeczność jest inna: różni są ludzie, którzy ją tworzą, różne ma zasoby, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybierają własne cele społecznego zaangażowania. Program umożliwia realizację tych przedsięwzięć, które w danym miejscu są naprawdę potrzebne.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to ponad dwa tysiące zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie Programu "Działaj Lokalnie". Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie.

Kontakt

Koordynator: Marta Szymczak

Telefon: 695700565

e-mail: odl@krainarawki.eu

Zasięg
Mapa obszaru LGD
dzialaj_lokalnie_logo_rgb