„Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich” (PLiAT) to projekt współpracy, który Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” realizuje z LGD "Ziemia Łowicka", LGD "Polcentrum", LGD „Ziemia Chełmońskiego”, LGD "Między Prosną a Wartą", LGD "Przymierze Jeziorsko" oraz partnerem zagranicznym LGD GUADALTEBA w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerzy Projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, Stowarzyszenie "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania i Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" to stowarzyszenia, które działają na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego oraz graniczą ze sobą. Wszyscy partnerzy mieli w swoich strategiach zdiagnozowany problem dot. zbyt niskiej liczby działań promujących region.

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GUADALTEBA zostało partnerem projektu, ponieważ posiada duże doświadczenie w promocji regionu, ale także w innowacyjnych przedsięwzięciach, które promują działalność gospodarczą, turystyczną, dziedzictwo i środowisko regionu.

Cele projektu:

Celem projektu jest promocja produktów lokalnych i atrakcji turystycznych oraz aktywizacja mieszkańców obszarów partnerskich LGD.

Czas realizacji:

Czerwiec - grudzień 2023

Dofinansowanie:

Wartość projektu to 1 352 575 zł, w tym po stronie LGD „Kraina Rawki” koszt realizacji projektu i dofinansowanie wynosi 455 353 zł.

Zadania w projekcie:

  • Wizyta studyjna u partnera z Hiszpanii LGD Guadalteba w celu poznania dobrych praktyk w zakresie promocji regionu.
  • Zorganizowanie wydarzeń promujących lokalne produkty i atrakcje turystyczne na obszarze 3 partnerów.
  • Poznanie dobrych praktyk w budowaniu oferty turystycznej na obszarach wiejskich w oparciu o lokalne zasoby, tj. wizyta mieszkańców LGD „Ziemia Chełmońskiego” na terenie Krainy Rawki -wizyta w Wioskach i Zagrodach Tematycznych Krainy Rawki.
  • Wydanie publikacji promocyjnych.
  • Wydanie materiałów promocyjnych ułatwiających identyfikację regionów partnerskich LGD.
  • Wizyty studyjne na terenie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”  - poznanie dobrych praktyk w zakresie promocji produktów lokalnych, atrakcji turystycznych i regionu oraz budowaniu postaw proekologicznych.
Plakat_PLiAT
Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie „Biblioteka Smaków”, które odbędzie się po raz pierwszy w Rawa Mazowiecka...
Za nami rewelacyjny wyjazd studyjny na Podlasie! W ramach projektu współpracy pn. „Produkty lokalne i...
Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym w ramach projektu współpracy pt. „Produkty lokalne i atrakcje...
W  dniach  23-27 października 2023r. wraz z partnerami projektu współpracy pn. „Produkty lokalne i atrakcje...
W przepięknie słoneczną i ciepłą niedzielę 17 września podczas jubileuszowego Dnia Szarlotki – Stowarzyszenie Lokalna...
Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym w ramach projektu współpracy pt. „Produkty lokalne i atrakcje...
W ramach projektu współpracy „Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich” w...
Czy w Waszej okolicy znajduje się atrakcja, o której powinni wiedzieć lokalni miłośnicy turystyki i...