29 maja 2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” Komisja Konkursowa dokonała oceny 23 kapliczek i krzyży zgłoszonych do konkursu „Najpiękniej Umajone”. Celem konkursu była aktywizacja mieszkańców, kultywowanie tradycji nabożeństw majowych i inwentaryzacja zasobów obszaru LGD „Kraina Rawki”.

Do Komisji zaprosiliśmy zwycięzców poprzedniej edycji konkursu – Sołectwo Wałowice, przedstawiciela instytucji kultury z Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej oraz przedstawiciela LGD.

Po przedstawieniu opisów historii zgłoszonych kapliczek i krzyży i kultywowania tradycyjnych „Majówek”, z pominięciem informacji o miejscowościach, w których się znajdują, Komisja Konkursowa przystąpiła do oceny zgłoszeń według kryteriów określonych w Regulaminie Konkursu. Przyznano nagrody za 3 pierwsze miejsca oraz wyróżniono 5 zgłoszeń. Dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Laureatom gratulujemy!

Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.