Celem programu jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

W związku z trwającym naborem wniosków na realizację inicjatyw lokalnych, przeprowadziliśmy spotkania informacyjne poświęcone zasadom...
Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne z terenu powiatu rawskiego i gmin: Kowiesy, Puszcza Mariańska,...
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza...