Projekt grantowy – jest operacją, której beneficjent będący lokalną grupą działania udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym Grantobiorcami, grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

 • Operacja ma ściśle określony zakres tematyczny i wskaźniki.
 • Maksymalny termin realizacji operacji to 2 lata (od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy na operację do dnia złożenia wniosku o płatność przez LGD do ZWŁ).
 • Maksymalna wartość operacji wynosi 300 000,00 zł.
 • W ramach operacji muszą zostać wykonane minimum dwa zadania.

Zadanie – wyodrębniony zakres operacji (projektu grantowego), realizowany przez pojedynczego Grantobiorcę zgodnie z umową o powierzenie grantu.

 • Zadanie może się składać z jednego lub kilku działań, których wykonanie prowadzi do osiągania wskaźników i celu tego zadania, a przez to również wskaźników i celu operacji.
 • Wartość zadania nie może być wyższa niż 50 tyś zł oraz niższa niż 5 tys. zł.
 • Zadanie może być finansowane wyłącznie z kwoty grantu (dofinansowania) i środków własnych Grantobiorcy.
 • Okres realizacji zadań każdorazowo podawany jest w ogłoszeniu o naborze.

Projekty grantowe realizowane przez LGD "Kraina Rawki"

2020 rok

Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych na obszarze LGD „Kraina Rawki”

Zadania w projekcie:

 1. Fundacja Edukacji Muzycznej „Pro Musica” grant pt. „Budowa placu zabaw przy GDK w Cielądzu"
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Oryszewie grant pt. „Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na placu OSP Nowy Oryszew”
 3. Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek grant pt. „Budowa placu zabaw przy świetlicy w Radwance”
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Paplinie grant pt. „Urządzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Paplinie”
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Pękoszewskiej grant pt. „Urządzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Woli Pękoszewskiej”
 6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Wylezin grant pt. „Urządzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie”

„Stworzenie obiektów pełniących funkcje lokalnych muzeów w gminie Biała Rawska”

Zadania w projekcie:

 1. Stowarzyszenie "Miłośnicy Drewna" grant pt. „Stworzenie Małego Muzeum Drewna”
 2. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej grant pt. „Muzeum Ziemi Bialskiej”

„Promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez działania o charakterze kulturalno-artystycznym”

Zadania w projekcie:

 1. Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wielu w Białej Rawskiej grant pt.„Plener malarski w Krainie Rawki – kultywowanie i promocja regionu ziemi rawskiej”
 2. Stowarzyszenie "Miłośnicy Drewna" grant pt. „Zwiększenie kompetencji turystycznych mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki" i promocja regionu poprzez działanie teatrzyków kukiełkowych”
 3. Stowarzyszenie „Razem dla Regnowa” grant pt. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup mobilnej sceny plenerowej.”

2019 ROK

„Renowacja i promocja zabytków w gminach Kowiesy i Żelechlinek”

Zadania w projekcie:

 1. Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Marcina biskupa w Chojnacie grant pt. "Konserwacja prospektu organowego w kościele parafialnym w Chojnacie, gmina Kowiesy"
 2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku grant pt. "Montaż drzwi wydzielających kruchtę kościoła"

„Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych w gminach Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Puszcza Mariańska i Sadkowice”

Zadania w projekcie:

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Paprotnia grant pt. "Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej (wiejskiej) wraz z zadaszeniem podjazdu dla niepełnosprawnych i rozbiórka schodów zewnętrznych w miejscowości Paprotnia."
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie grant pt. "Przebudowa stropu świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowym Kurzeszynie."
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi grant pt. "Świetlica OSP Stara Wieś miejscem integracji mieszkańców."
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabinie grant pt. "Wymiana pokrycia dachowego strażnicy OSP Grabina z eternitowego na blachotrapez."
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie grant pt. "Rozwój OSP w Michałowie drogą do zwiększenia integracji i możliwości mieszkańców gminy Puszcza Mariańska"
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowach grant pt. "Przebudowa konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierzchowach"

„Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla mieszkańców obszaru LGD”

Zadania w projekcie:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowej Woli grant pt. "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszowa Wola oraz przeprowadzenie warsztatów kulinarnych."
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach grant pt. "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadkowice oraz przeprowadzenie warsztatów kulinarnych."
 3. Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze SOWA grant pt. "Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów."
 4. Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka” grant pt. "Doposażenie pomieszczeń użytkowanych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka” celem utworzenia ośrodka upowszechniania kultury, sztuki, rekreacji i integracji społecznej."

„Promocja obszaru LGD Kraina Rawki poprzez działania organizacji pozarządowych z terenu gmin Wiskitki, Biała Rawska, Kowiesy, Rawa Mazowiecka oraz Cielądz”

Zadania w projekcie:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Drzewiczu grant pt. "Promocja Gminy Wiskitki poprzez montaż witacza w pobliżu węzła komunikacyjnego A2."
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Rawskiej grant pt. "Kultywowanie i promocja lokalnych tradycji poprzez zakup strojów dla Orkiestry Dętej przy OSP w Białej Rawskiej oraz organizacja wyjazdu promocyjnego."
 3. Fundacja KONTRA/BANDA grant pt. "Zapisać Niezapisane: warsztaty i wydarzenia skierowane do mieszkańców LGD "Kraina Rawki"
 4. Stowarzyszenie Albi Artheamus grant pt. "Cuda i dziwy - Tuwim w Krainie Rawki"
 5. Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka” gran pt. "Zakup specjalistycznych strojów dla członków stowarzyszenia Cymbarka z siedzibą w Cielądzu."

 

2018 ROK

„Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w Gminach Sadkowice, Kowiesy i Żelechlinek.”

Zadania w projekcie:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubani grant pt. "Zagospodarowanie terenu rekreacji w Lubani"
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trębaczew grant pt. "Zagospodarowanie terenu rekreacji w Trębaczewie".
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola i Okolic grant pt. „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej i altany w Turowej Woli, Gmina Kowiesy.”
 4. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Żelechlinek" grant pt. "Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy w Żelechlinie."
 5. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Żelechlinek" grant pt. "Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy w Radwance"
 6. Stowarzyszenie Aktywni Dla Gminy Żelechlinek grant pt. "Budowa placu zabaw przy świetlicy w Żelechlinie."