„LEADER dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa” to międzynarodowy projekt współpracy realizowany przez 2 lokalne grupy działania z Polski: LGD „Kraina Rawki” i LGD – „Gniazdo” oraz z Litwy: LGD z regionu Moletai i LGD regionu Utena. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja projektu współpracy międzynarodowej „Leader dla rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa” ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla nawiązania współpracy oraz budowę partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego, regionalnego i międzynarodowego pomiędzy polskimi i litewskimi firmami tak, aby z czasem przyniosło to wymierne korzyści i efekty dla obydwu krajów.

Celem projektu jest rozwój inicjatyw społeczno-gospodarczych mieszkańców głównie przedsiębiorców z terenów wiejskich partnerskich LGD. Wartością projektu będzie międzynarodowa reklama dla lokalnych firm, nawiązanie partnerstwa i współpracy biznesowej.

Główne zadania projektu to wizyty studyjne w Polce i na Litwie, uruchomienie internetowej bazy danych o przedsiębiorcach, wydanie katalogu przedsiębiorców, nakręcenie filmu promocyjnego oraz organizacja konferencji.

Trzeciego dnia wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”....