Zabytki

Urok „Krainy Rawki” tworzy przede wszystkim krajobraz wsi. To zagubione wśród pól samotne wiatraki, drewniane kościółki, wiejskie chałupy. Urokliwie położone wśród pól i lasów przydrożne krzyże i kapliczki, stare cmentarze. Wreszcie ukryte w zieleni parków dwory i pałace. To wszystko nadaje niesamowity charakter temu miejscu, jednak nie wyczerpuje bogatego zasobu pamiątek przeszłości.

Przyroda

„Kraina Rawki” to zakątek ziemi, który wyróżnia się wspaniałym krajobrazem. Teren ten jest niezwykle malowniczy. Walory krajobrazowe, czystość wody, rozległe łąki i lasy zachęcają do długich spacerów, wycieczek rowerowych, spływów kajakowych czy grzybobrania. Niewątpliwie „Kraina Rawki” jest miejscem wartym odwiedzenia i spędzania w nim czasu na łonie przyrody.

Kultura i tradycje

W „Krainie Rawki” wyraźnie zaznacza się kultura ludowa, związana z tym regionem. Można się z nią spotkać w wiejskich muzeach gdzie prezentowana jest sztuka ludowa, a także przy organizowanych przedsięwzięciach promujących tradycyjną obrzędowość i obyczaje ludowe.  Na naszym terenie działa wiele zespołów pieśni i tańca, które swoimi występami uświetniają lokalne uroczystości.

Wioski Tematyczne i Zagrody Edukacyjne Krainy Rawki

Wioski tematyczne powstały w 2012 roku w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wioski tematyczne to miejscowości, których rozwój podporządkowany jest konkretnemu pomysłowi, stanowiącemu swoisty produkt turystyczny, wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody mieszkańców natomiast Zagrody tematyczne są to inicjatywy tworzone przez mieszkańców wsi, których celem jest edukacja w wybranym temacie.

Organizacją wspierającą działalność wiosek i zagród tematycznych w Krainie Rawki jest Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze "Sowa".

loga-02
loga-03
loga-04
loga-01
loga-11
loga-06
loga-05
loga-10
loga-09
loga-08
loga-07

Organizacje pozarządowe

W „Krainie Rawki” prężnie funkcjonują organizacje pozarządowe. Ich aktywność znacząco wpływa na jakość życia na tym terenie. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw przyczyniają się do rozwoju lokalnego i kształtowania postaw obywatelskich. Warto również wspomnieć o licznie działających grupach nieformalnych, które swoim działaniem zachęcają do integracji rodzimej społeczności.

Zabytkowa Rogowska Kolej Wąskotorowa

Przez „Krainę Rawki” biegnie trasa zabytkowej kolei wąskotorowej łącząca Rogów z Rawą Mazowiecką i Białą Rawską. Powstała w 1915 roku podczas pierwszej wojny światowej, jako wojskowa kolej polowa zaopatrująca front w żywność broń i amunicję. Dziś Rogowska Kolej Wąskotorowa pracuje tylko w ruchu turystycznym i jest atrakcją lokalnych festynów.