W związku z trwającym naborem wniosków na realizację inicjatyw lokalnych, przeprowadziliśmy spotkania informacyjne poświęcone zasadom konkursu „Działaj Lokalnie 2024”.

Z zainteresowanymi organizacjami i grupami nieformalnymi spotkaliśmy się 18 kwietnia w Jatkach Miejskich w Rawie Mazowieckiej, 19 kwietnia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Rawskiej a 23 kwietnia w Siedzibie Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w Puszczy Mariańskiej. Spotkania poprowadziła koordynatorka programu Pani Marta Szymczak.

Na spotkaniach uczestnicy poznali ogólne zasady programu i dowiedzieli się jakie projekty będą wspierane w tegorocznej edycji konkursu oraz zapoznali się z ogólnopolskimi ścieżkami tematycznymi, które dotyczą następującej tematyki:

  • „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
  • „Działaj ekologicznie”
  • „Młodzież działa lokalnie”
  • „Jubileusze wolnej Polski”

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się także z obsługa Generatora Społecznego. Omówiliśmy kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosków oraz pokazaliśmy, gdzie można szukać inspiracji do swoich działań.

W spotkaniach wzięło udział 38 osób z różnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Wspólnie dyskutowaliśmy nad ich pomysłami i szukaliśmy rozwiązań do wdrożenia ich inicjatyw.

-----------------------
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.