W dniu 3 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o  powierzenie...
Dnia 31 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy...
W dniu 09.09.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy złożone...
W dniu 29. 06.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy...
W dniu 23.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone...
W dniu 10.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy złożone...
W dniu 04.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone...
W dniu 12.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone...
W dniu 11.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy złożone...