Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD...
Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym w ramach projektu współpracy pt. „Produkty lokalne i atrakcje...
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu kulturalno-integracyjnym w ramach projektu pt. „MOC KOBIET - wydarzenia integrujące...
Kapliczki i przydrożne krzyże stanowią nieodłączny elementem krajobrazu polskiej wsi, są miejsce kultu religijnego oraz...
W związku z trwającym naborem wniosków na realizację inicjatyw lokalnych, przeprowadziliśmy spotkania informacyjne poświęcone zasadom...
Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne z terenu powiatu rawskiego i gmin: Kowiesy, Puszcza Mariańska,...
Trwa nabór do IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP....
Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” podpisała  umowy z 46 grantobiorcami  w ramach działania „Granty Krainy Rawki”....
Mamy to! Wczoraj podpisaliśmy umowę na Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 i tym samym...