„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Informacja o...
W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach, którego...
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" informuje, iż zmianie uległ Regulamin Konkursu "Najpiękniej Umajone". Na...
Sobotę spędziliśmy w Parku Etnograficznym w Tokarni na Świętokrzyskim Festiwalu Smaków. Świętokrzyski Festiwal Smaków to...
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym na 5. Świętokrzyski...
Kapliczki i przydrożne krzyże są elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Stanowią miejsce kultu...
W poniedziałek 19 kwietnia 2021 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 3 umowy z Grantobiorcami na...
Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD...
W dniu 23.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone...
Dnia 19 lutego 2021 r. w siedzibie LGD „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbył się...