Dnia 19 lutego 2021 r. w siedzibie LGD „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbył się...
W poniedziałek 25 stycznia 2021 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 5 umów z Grantobiorcami na realizację...
W dniu 10.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy złożone...
W poniedziałek 30 listopada 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” podpisało 5 umów...
W poniedziałek 9 listopada 2020 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 8 umów z Grantobiorcami na realizację zadań...
W dniach 1-4 października przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” wzięli udział w szkoleniu w zakresie...
Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach LSR LGD...
W dniu 04.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone...
W piątek 15 maja 2020 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 11 umów z Grantobiorcami na realizację zadań...
Ważny komunikat dla beneficjentów poddziałań 19.2 i 19.4 W związku z wejściem w życie przepisów...