Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w ramach projektu współpracy pt. „Bocian biały w krajobrazie...
Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD...
1 czerwca 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” Komisja Konkursowa dokonała...
Przedstawiamy wyniki konkursu „Nasz kochany bocian biały”, na które czekacie. Celem Konkursu było: Poszerzenie wiedzy...
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" informuje, iż zmianie uległ Regulamin Konkursu "Najpiękniej Umajone". Na...
W związku z umieszczeniem w dniu 26 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna...
Kapliczki i przydrożne krzyże są elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Stanowią miejsce kultu...
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Informacja o...
W dniu 23 marca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd Stowarzyszenia podpisał dwie...
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza na szkolenie on-line dla osób zainteresowanych uzyskaniem premii...