Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji konkursu „Działaj Lokalnie 2024Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2024” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Ile środków można pozyskać?

Łączna pula przeznaczona na granty w tym roku wynosi: 30 000,00 zł.

Maksymalnie kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

Wkład własny min. 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej.

Kto może ubiegać się o dotację?

  • organizacje pozarządowe;
  • stowarzyszenia zwykłe;
  • oddziały terenowe organizacji pozarządowych;
  • grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa;

Wsparcie otrzymają wyłącznie grantobiorcy mający siedzibę w gminach: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza  Mariańska, Rawa Mazowiecka, Miasto Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek oraz planujący prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Kiedy i jak wypełnić wniosek?

Termin składania wniosków: 15 kwietnia – 15 maja 2024. Wnioski można składać tylko i wyłącznie poprzez  GENERATOR WNIOSKÓW.

Jak rozplanować działania?

Okres realizacji projektów to 1 lipca - 31 grudnia 2024 roku, pamiętając, że zamierzone działania muszą trwać minimum 3 a maksymalnie 6 miesięcy.

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).

W roku 2024, w ramach konkursu, prowadzone będą cztery ogólnopolskie ścieżki tematyczne:

  • „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”
  • „Działaj ekologicznie”
  • „Młodzież działa lokalnie”
  • „Jubileusze wolnej Polski”

Wszelkie informacje na temat programu Działaj Lokalnie oraz konsultacje wniosków uzyskać można osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” (Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka), telefonicznie 695 700 565 i 46 814 50 18 lub mailowo pod adresem odl@krainarawki.eu u koordynatora Programu „Działaj Lokalnie” p. Marty Szymczak.

Działaj Lokalnie Nabór