Za nami pierwsze wizyty studyjne w ramach cyklu „Tematyczna Kraina Rawki”! 21 września 2019 roku...
W dniu 12.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone...
W dniu 11.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy złożone...
Serdecznie zapraszamy do udziału w wizytach studyjnych pt. „Tematyczna Kraina Rawki” połączonych z warsztatami, które...
Prezentujemy Państwu postęp w realizacji zestawienia rzeczowo- finansowego w latach 2016-2018 oraz informację o sposobie...
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” planuje dokonać aktualizacji wskaźników, przedsięwzięcia oraz zapisów dotyczących monitoringu...
Zapraszamy mieszkańców gmin Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki, Żelechlinek...
Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach LSR LGD...