W dniach 1-4 października przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” wzięli udział w szkoleniu w zakresie...
Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach LSR LGD...
W piątek 12 czerwca 2020 r. odwiedziliśmy mieszkańców Sołectwa Sokule w celu wręczenia nagrody głównej...
W dniu 04.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone...
Przedstawiamy rozwiązanie konkursu „Najpiękniej Umajona Kapliczka”, na które czekacie. Celem konkursu była aktywizacja mieszkańców, kultywowanie...
W piątek 15 maja 2020 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 11 umów z Grantobiorcami na realizację zadań...
Do konkursu "Najpiękniej Umajona Kapliczka" zgłoszono 29 kapliczek. Mamy przedstawicieli z całego obszaru LGD „Kraina...
Kapliczki są elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Stanowią miejsce kultu religijnego, ale są...
Zapraszamy mieszkańców gmin Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki oraz...
Za nami kolejny rok działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz...