W sobotę w Ogrodzie Różanym na Zarzeczu odbyło się pierwsze „Różobranie”. Udział w warsztatach wzięło...
W dniu 07.09.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy złożone...
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Informacja o...
W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach, którego...
Przedstawiamy rozwiązanie konkursu „Najpiękniej Umajone”, na które czekacie. Celem konkursu była aktywizacja mieszkańców, kultywowanie tradycji...
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" informuje, iż zmianie uległ Regulamin Konkursu "Najpiękniej Umajone". Na...
Kapliczki i przydrożne krzyże są elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Stanowią miejsce kultu...
W poniedziałek 19 kwietnia 2021 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 3 umowy z Grantobiorcami na...
Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD...
W dniu 23.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone...