Zapraszamy mieszkańców gmin Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki oraz...
Za nami kolejny rok działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz...
W dniu 10.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o przyznanie pomocy złożone...
W poniedziałek 30 listopada 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” podpisało 5 umów...
W poniedziałek 9 listopada 2020 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 8 umów z Grantobiorcami na realizację zadań...
W dniach 1-4 października przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” wzięli udział w szkoleniu w zakresie...
Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki" przygotowało propozycje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach LSR LGD...
W piątek 12 czerwca 2020 r. odwiedziliśmy mieszkańców Sołectwa Sokule w celu wręczenia nagrody głównej...
W dniu 04.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone...
Przedstawiamy rozwiązanie konkursu „Najpiękniej Umajona Kapliczka”, na które czekacie. Celem konkursu była aktywizacja mieszkańców, kultywowanie...