W piątek 15 maja 2020 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 11 umów z Grantobiorcami na realizację zadań...
Kolejne inwestycje zostały zrealizowane. W ramach projektu grantowego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w...
W Gminie Sadkowice zrealizowano dwie inwestycje w ramach projektu grantowego pn. „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji...