Kolejne inwestycje zostały zrealizowane. W ramach projektu grantowego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w...
W Gminie Sadkowice zrealizowano dwie inwestycje w ramach projektu grantowego pn. „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji...