W dniu 12.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone...
W sobotę 22 czerwca 2019 roku w centrum Lubani odbyły się Sobótki połączone z uroczystym...
Kolejne inwestycje zostały zrealizowane. W ramach projektu grantowego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w...
W ramach projektu grantowego pn. "Renowacja i promocja zabytków w gminach Kowiesy i Żelechlinek" zostały...
W Gminie Sadkowice zrealizowano dwie inwestycje w ramach projektu grantowego pn. „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji...
Wczoraj w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku podpisaliśmy 6 umów na realizację grantów w ramach...
Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało propozycje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach projektów grantowych. Potrzeba...
Do konkursu „Najlepsza inicjatywa pozarządowa powiatu rawskiego w roku 2017”, zorganizowanego przez Powiatową Radę Działalności...
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w...