W dniu 23 marca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd Stowarzyszenia podpisał dwie...
Dnia 31 stycznia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”...
W dniu 24 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd Stowarzyszenia podpisał dwie...
W poniedziałek 19 kwietnia 2021 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 3 umowy z Grantobiorcami na...
W dniu 23.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone...
W poniedziałek 25 stycznia 2021 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 5 umów z Grantobiorcami na realizację...
W poniedziałek 30 listopada 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” podpisało 5 umów...
W poniedziałek 9 listopada 2020 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 8 umów z Grantobiorcami na realizację zadań...
W dniu 04.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone...
W piątek 15 maja 2020 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 11 umów z Grantobiorcami na realizację zadań...