W poniedziałek 9 listopada 2020 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 8 umów z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych w ramach trzech projektów grantowych:

 1. „Budowa infrastruktury turystycznej na obszarze działania LGD "Kraina Rawki". Łączna kwota dofinansowania wyniosła 81 792,00 zł. Zadania w projekcie:
 • Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawczym „SOWA” grant pt. „Budowa witaczy w Wioskach i Zagrodach Tematycznych Krainy Rawki”
 • Stowarzyszenie „Zagroda pod Dębami” grant pt. „Budowa infrastruktury turystycznej w Zagrodzie pod Dębami”
 1. „Renowacja i promocja zabytków sakralnych na terenie LGD”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 59 821,00 zł. Zadania w projekcie:
 • Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu grant pt. „Konserwacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele w Jeruzalu”
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku grant pt. „Budowa kanalizacji deszczowej wokół kościoła parafialnego w Żelechlinku”
 1. „Promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez budowę witaczy i organizację wydarzeń promocyjnych”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 58 183,00 zł. Zadania w projekcie:
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy grant pt. „Promocja obszaru LGD "Kraina Rawki" poprzez montaż witaczy oraz zakup namiotu wystawienniczego”
 • Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Rawskiej grant pt. „Rajd rowerowy w Krainie Rawki - integracja mieszkańców z terenu działania LGD Krainy Rawki oraz promocja regionu ziemi rawskiej”
 • Gmina Regnów grant pt. „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy”
 • Ludowy Klub Sportowy Żelechlinek grant pt. „Organizacja imprez sportowo - promocyjnych"

Łączna kwota dofinansowań wszystkich projektów to 199 796,00 zł.

Projekty grantowe będą realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.