W poniedziałek 25 stycznia 2021 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 5 umów z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych w ramach jednego projektu grantowego pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych na terenie działania LGD "Kraina Rawki"". Łączna kwota dofinansowania wyniosła 200 681,00 zł. Zadania w projekcie:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszczynie grant pt. „Rozwój świetlicy wiejskiej w Łaszczynie poprzez modernizację zewnętrzną budynku OSP.”
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechlinku realizuje grant pt. „Remont i wyposażenie strażnicy OSP w Żelechlinku”
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Bartnikach realizuje grant pt. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej przy OSP”
  • Gmina Rawa Mazowiecka realizuje grant pt. „Remont pomieszczeń w budynku OSP w Przewodowicach na potrzeby świetlicy integracyjno - kulturalnej”
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Regnowie realizuje grant pt. „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy OSP w Regnowie”.

Projekty grantowe będą realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.