W dniu 24 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd Stowarzyszenia podpisał dwie umowy o przyznanie pomocy na projekty grantowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

 • Projekt grantowy pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w gminach Biała Rawska, Kowiesy, Sadkowice i Regnów". Łączna kwota dofinansowania 221 697,00 zł.
 • Projekt grantowy pt. „Promocja obszaru LGD Kraina Rawki poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz stworzenie publikacji i materiałów promocyjnych”. Łączna kwota dofinansowania 140 709,00 zł.

Następnie, w poniedziałek 27 września 2021 roku, LGD „Kraina Rawki” podpisała 12 umów z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych w ramach wymienionych wyżej projektów grantowych:

Zadania w projekcie pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w gminach Biała Rawska, Kowiesy, Sadkowice i Regnów".

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymkowicach grant pt. „Utworzenie miejsca rekreacji w m. Grzymkowice poprzez budowę siłowni zewnętrznej”.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Pękoszewskiej grant "Budowa boiska do siatkówki plażowej".
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząszczewie grant pt. "Utworzenie miejsca rekreacji w m. Chrząszczew poprzez budowę siłowni zewnętrznej".
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Żelaznej grant "Zagospodarowanie terenu rekreacji w Żelaznej".
 • Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Regnów grant pt. "Rozwój ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych, poprzez modernizację bieżni boiska sportowego w Regnowie".
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rylsku Dużym grant pt. "Budowa otwartej strefy aktywności w Rylsku Dużym".

 

Zadania w projekcie pt. „Promocja obszaru LGD Kraina Rawki poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz stworzenie publikacji i materiałów promocyjnych”:

 • Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Rawskiej grant pt. „Publikacja podsumowująca realizację PROW 2014-2020 - promocja obszaru działania LGD Krainy Rawki””.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chodnowie grant pt. „"Jabłkowa Kraina - jabłkowe przystanki" - promocja gminy Biała Rawska i obszaru LGD Kraina Rawki poprzez montaż wiat przystankowych”.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząszczewie grant pt. "Promocja miasta Biała Rawska i obszaru działania LGD "Kraina Rawki" poprzez montaż 6 witaczy w granicach miasta".
 • Gmina Cielądz grant pt. "Promocja obszaru gminy Cielądz poprzez wykonanie witaczy".
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Działkach grant pt. "Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych Miasta i Gminy Wiskitki".
 • Stowarzyszenie "Razem dla Regnowa" grant pt. "Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez zakup materiałów promocyjnych".

Projekty grantowe będą realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.