W piątek 18 stycznia 2019 r. w Świetlicy Środowiskowej w Bujałach (Gmina Sadkowice) Zarząd LGD „Kraina Rawki” podpisał 15 umów z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych w ramach trzech projektów grantowych:

  1. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych w gminach Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Puszcza Mariańska i Sadkowice”
  2. „Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla mieszkańców obszaru LGD”
  3. „Promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez działania organizacji pozarządowych z terenu gmin Wiskitki, Biała Rawska, Kowiesy, Rawa Mazowiecka oraz Cielądz.”

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 40 osób: przedstawiciele Grantbiorców, wójtowie oraz burmistrz gmin członkowskich LGD „Kraina Rawki”, Zarząd LGD oraz przedstawiciele izb rolniczych z obszaru LGD.

W 2019 roku będą realizowane zadania za ponad 550 tys. zł. Ten rok będzie bardzo intensywny!

Projekty grantowe będą realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.