W piątek 15 maja 2020 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 11 umów z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych w ramach trzech projektów grantowych:

1. Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych na obszarze LGD „Kraina Rawki”. Zadania w projekcie:

 • Fundacja Edukacji Muzycznej „Pro Musica” grant pt. „Budowa placu zabaw przy GDK w Cielądzu"
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Oryszewie grant pt. „Plac zabaw i siłownia zewnętrzna na placu OSP Nowy Oryszew”
 • Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek grant pt. „Budowa placu zabaw przy świetlicy w Radwance”
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Paplinie grant pt. „Urządzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Paplinie”
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Pękoszewskiej grant pt. „Urządzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Woli Pękoszewskiej”
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Wylezin grant pt. „Urządzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie”.

2. "Stworzenie obiektów pełniących funkcje lokalnych muzeów w gminie Biała Rawska”. Zadania w projekcie:

 • Stowarzyszenie "Miłośnicy Drewna" grant pt. „Stworzenie Małego Muzeum Drewna”
 • Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej grant pt. „Muzeum Ziemi Bialskiej”

3. „Promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez działania o charakterze kulturalno-artystycznym”. Zadania w projekcie:

 • Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wielu w Białej Rawskiej grant pt.„Plener malarski w Krainie Rawki – kultywowanie i promocja regionu ziemi rawskiej”
 • Stowarzyszenie "Miłośnicy Drewna" grant pt. „Zwiększenie kompetencji turystycznych mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki" i promocja regionu poprzez działanie teatrzyków kukiełkowych”
 • Stowarzyszenie „Razem dla Regnowa” grant pt. „Promocja obszaru LGD poprzez zakup mobilnej sceny plenerowej.”

Łączna kwota dofinansowania to 420 931,00 zł.

Projekty grantowe będą realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.