W dniu 23 marca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd Stowarzyszenia podpisał dwie umowy o przyznanie pomocy na projekty grantowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt grantowy pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych w Krainie Rawki” ma na celu wzrost zintegrowania i aktywności mieszkańców poprzez realizację  przedsięwzięć mających na celu rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno - integracyjnych na obszarze działania LGD "Kraina Rawki"  Łączna wartość projektu to 277 382,77, a kwota dofinansowania z Województwa Łódzkiego wynosi 259 000,00 zł.

Projekt grantowy pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w gminach Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka i Regnów” ma na celu zwiększenie zintegrowania i aktywności społeczności obszaru LGD “Kraina Rawki” poprzez rozwój 6 ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych. Łączna wartość projektu to 232 757,56, a kwota dofinansowania z Województwa Łódzkiego wynosi 222 756,00 zł.

W poniedziałek 11 kwietnia 2022 roku, podpisaliśmy 12 umów o powierzenie grantów na realizację zadań grantowych w ramach wymienionych wyżej projektów grantowych:

Zadania w projekcie pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w gminach Biała Rawska, Kowiesy, Sadkowice i Regnów".

 • Gmina Biała Rawska realizuje grant pt. „Świetlica wiejska w Niemirowicach miejscem integracji mieszkańców” – wysokość dofinansowania 22 072,00 zł.
 • Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu realizuje grant pt. „Remont i doposażenie pomieszczeń dla Klubu Seniora w Domu Parafialnym Parafii Jeruzal” – wysokość dofinansowania 49 999,00 zł.
 • Ochotnicza Straż Pożarna Puszcza Mariańska z siedzibą w Bartnikach realizuje grant pt. „Wyposażenie świetlicy przy OSP Puszcza Mariańska z siedzibą w Bartnikach” – wysokość dofinansowania 39 987,00 zł.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kłopoczynie realizuje grant pt. „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Kłopoczyn” - wysokość dofinansowania 49 999,00 zł.
 • Stowarzyszenie "RAZEM DLA REGNOWA" realizuje grant pt. „Rozwój świetlicy wiejskiej w Annosławiu poprzez stworzenie nowego miejsca integracji” – wysokość dofinansowania 49 748,00 zł.
 • Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka” realizuje grant pt. „Doposażenie altany wiejskiej w Cielądzu” – wysokość dofinansowania 47 195,00 zł.

Zadania w projekcie pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w gminach Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka i Regnów”:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach realizuje grant pt. „Budowa miejsca rekreacji w Wilkowicach” – wysokość dofinansowania 30 000,00 zł.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Paplinie realizuje grant pt. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do piłki nożnej w Paplinie” – wysokość dofinansowania 49 390,00 zł.
 • CZTERY DĘBY realizuje grant pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w Leopoldowie” – wysokość dofinansowania 13 416,00 zł.
 • Gminny Ludowy Klub Sportowy ,,Relax” Radziwiłłów realizuje grant pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych - budowa wiaty wolno stojącej” - wysokość dofinansowania 35 000,00 zł.
 • Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Regnów realizuje grant pt. „Budowa piramidy wspinaczkowej w Regnowie” – wysokość dofinansowania 49 996,00 zł.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rylsku realizuje grant pt. „Budowa otwartej strefy aktywności w Wólce Strońskiej” – wysokość dofinansowania 44 954,00 zł.

Projekty grantowe będą realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.