Dnia 31 stycznia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” podpisał umowę o przyznanie pomocy na projekty grantowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt grantowy pt. „Stworzenie nowych ofert spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Krainy Rawki” ma na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LGD poprzez warsztaty, zajęcia rekreacyjne oraz rozwój ogólnodostępnej infrastruktury.

Łączna wartość projektu to 145 721, 26 zł , a kwota dofinansowania z Województwa Łódzkiego wynosi 145 291,00 zł.

W poniedziałek 21 lutego 2022 r. podpisaliśmy 6 umów o powierzenie grantów na realizację zadań grantowych:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Chodnowie realizuje grant pt. „Siłownia zewnętrzna przy OSP Chodnów miejscem spędzania wolnego czasu” – wysokość dofinansowania 10 000,00 zł.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Lubani realizuje grant pt. „Utworzenie siłowni plenerowej w miejscowości Lubania” – wysokość dofinansowania 9 990,00 zł.
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Wylezinie "Wyleziniaki" realizuje grant pt. „Stworzenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę altany ogrodowej z piecem do chleba i wędzarnią w Nowym Wylezinie” – wysokość dofinansowania 49 999,00 zł.
  • Gminny Dom Kultury w Rylsku realizuje grant pt. „Podróże kulinarne w "Krainie Rawki" - warsztaty kulinarne dla mieszkańców gminy Regnów” - wysokość dofinansowania 28 888,00 zł.
  • Stowarzyszenie Seniorów Wigor realizuje grant pt. „Ćwiczenia na basenie dla osób 50+” – wysokość dofinansowania 9 976,00 zł.
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Brzozówce realizuje grant pt. „Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Brzozówce - wyposażenie i bezpieczeństwo” – wysokość dofinansowania 41 438,00 zł.

Projekt grantowy będzie realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.