W poniedziałek 19 kwietnia 2021 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 3 umowy z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych w gminie Cielądz i Puszcza Mariańska”. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 149 793,00 zł. Zadania w projekcie:

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Grabicach realizuje grant pt. „Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na budynek świetlicy środowiskowej z zapleczem sportowym w miejscowości Grabice gm. Cielądz”
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionie realizuje grant pt. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie poprzez założenie centralnego ogrzewania”
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Sanogoszczy realizuje grant pt. „Rozwój ogólnodostępnego miejsca kulturalno-integracyjnych poprzez wymianę pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Sanogoszczy”

Projekty grantowe będą realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.