Kolejne inwestycje zostały zrealizowane. W ramach projektu grantowego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji w Gminach Sadkowice, Kowiesy i Żelechlinek” powstały ostatnio siłownie zewnętrzne oraz plac zabaw w Żelechlinie oraz Radwance, gm. Żelechlinek. Operacja ma na celu zwiększenie zintegrowania i aktywności społeczności obszaru LGD “Kraina Rawki" poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenach gmin Kowiesy, Sadkowice i Żelechlinek.