W dniu 04.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone w ramach naborów nr:

  • 1/2020/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych;
  • 2/2020/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych;
  • 3/2020/G Budowa infrastruktury turystycznej;
  • 4/2020/G Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków;
  • 5/2020/G Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru.

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją do ww. naborów: