W dniu 23.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski o powierzenie grantów złożone w ramach naborów nr:

  • 1/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych;
  • 2/2021/G Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru.

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją do ww. naborów: