Informujemy, iż beneficjenci w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 mogą ubiegać się o zmianę umowy przyznania pomocy.Zmiany mogą...
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) wprowadzającej m.in....
Dnia 07 maja 2018 roku w Hotelu Arkada w Niwnej (gm. Rawa Mazowiecka) miało miejsce...
Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” po uwagach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przygotowało propozycje zmian lokalnych kryteriów...
Postęp realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego dla realizacji poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"...
Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało propozycje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach projektów grantowych. Potrzeba...