W dniach 08-09 maja 2019 r. zorganizowaliśmy dwa szkolenia dotyczące PROW 2014-2020. Pierwsze z nich...
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej oraz chcących rozwinąć już prowadzoną działalność na...